Thursday, October 13, 2011

Åren går med stormfart!

Det finns ingenting som går så snabbt som åren. Man får testa med kvarkar och antikvarkar hur mycket som helst. ÅREN GÅR FORTARE!

No comments: